دانلود فایل


پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن-توزيع فوق هندسي-توزيع هندسي-توزيع دوجمله اي منفي-توزيع پواسون-24 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت در مورد تئوری احتمال و کاربردآن توزیع فوق هندسی توزیع هندسی توزیع دوجمله ای منفی توزیع پواسون 24 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت در مورد تئوري احتمال و كاربردآن-توزيع فوق هندسي-توزيع هندسي-توزيع دوجمله اي منفي-توزيع پواسون-24 اسلاید قسمتی از اسلاید ها
فهرست عناوین
-توزيع فوق هندسيخواص توزيع فوق هندسي-توزيع هندسيخواص توزيع هندسي-توزيع دوجمله اي منفي(پاسكال)خواص توزيع دوجمله اي منفي(پاسكال)-توزيع پواسونمحاسبه احتمالات تجمعي توزيع پواسونخواص توزيع پواسون توزيع فوق هندسي برخي از آزمايشهاي آماري از تعدادي آزمايش غير مستقل تشكيل مي شود كه احتمال موفقيت در آنها دچار تغيير مي گردد در اين صورت با يك آزمايش فوق هندسي مواجهيم.تعريف: يك آزمايش فوق هندسي داراي ويژگي هاي زير است:يك نمونه تصادفي به اندازه n بدون جايگذاري از N شيء انتخاب مي شود.از N شيء تعداد k شيء به عنوان موفقيت و N-k شيء به عنوان شكست طبقه بندي مي شود.در حالت كلي به محاسبه احتمال انتخاب x موفقيت از k امكان موجود و n-x شكست از N-k امكان موجود علاقه منديم. در اينصورت متغير تصادفي X كه تعداد موفقيتها را در يك آزمايش فوق هندسي نشان مي دهد، توزيع فوق هندسي با پارامتر هاي N، n و k دارد و با نماد h(x;N,n,k) نمايش داده مي شود. توزيع فوق هندسي تعريف: گفته مي شود كه متغير تصادفي X توزيع فوق هندسي با پارامترهاي N، n و k دارد اگر و فقط اگر اگر فرض كنيم در حالت m<0 يا r
توزيع فوق هندسي مثال 20: اگر خط مشي پذيرش بسته هاي ده تايي يك قطعه الكترونيكي انتخاب تصادفي 3 قطعه ااز آن و پذيرش در صورت سالم بودن هر 3 قطعه باشد و بدانيم در 30 از بسته ها 4 قطعه خراب و در بقسه 1 قطعه خراب داريم احتمال پذيرش بسته ها چقدر است؟پاسخ: اگر A پيشامد پذيرفتن يك بسته و B1 و B2 به ترتيب پيشامد هاي موجود بودن 4 قطع خراب و يك قطعه خراب در بسته باشد داريم: توزيع فوق هندسي خواص توزيع فوق هندسينتيجه: با فرض r=1 و r=2 داريمتوجه نماييد اگر k/N را برابر p فرض كنيم آنگاه ميانگين اين توزيع معادل ميانگين توزيع دوجمله اي با پارامترهاي n و p خواهد بود و واريانس آن (N-n)/(N-1) برابر واريانس توزيع دوجمله ايست به اين مقدار ضريب تصحيح جمعيت محدود گويند و اگر n نسبت به N كوچك باشد اين ضريب به سمت 1 ميل مي كند و در اين حالت مي توان به جاي توزيع فوق هندسي از توزيع دوجمله اي استفاده نمود. توزيع دو جمله اي منفي(پاسكال) خواص توزيع دو جمله اي منفي(پاسكال)مثال 34: در يك هواپيماي پيشرفته 3 دستگاه كامپيوتر وجود دارد كه فقط يكي مورد نياز براي هدايت هواپيماست و دو دستگاه ديگر ذخيره هستند. در يك ساعت پرواز هواپيما احتمال اينكه كامپيوتر فعال خراب شود 0.0005 است. اگر كنترل هر ساعت پرواز هواپيما مستقل از ساعات ديگر باشد ميانگين زمان خرابي سيستم فوق چقدر است؟ احتمال اينكه در طول 5 ساعت پرواز هر سه كامپيوتر خراب شوند چيست؟پاسخ: اگر X تعداد ساعات مورد نياز تا زمان خرابي هر سه كامپيوتر باشد و X1، X2 و X3 به ترتيب تعداد ساعات عمل كامپيوترهاي اول، دوم و سوم باشد آنگاه X=X1+X2+X3 و هر يك از Xiها داراي يك توزيع هندسي با پارامتر 0.0005 است بنابراين X داراي توزيع دوجمله اي منفي با پارامترهاي k=3 و p=0.0005 است در نتيجه داريم: و سایر عناوین و توضیحا و فرمولها و مثالها ...

پاورپوینت


در


مورد


تئوری


احتمال


و


کاربرد


آن


توزیع فوق هندسی


توزیع


هندسی


توزیع


دوجمله ای


منفی


توزیع


پواسون


تحقیق


پاورپوینت


مقاله


پروژه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود طرح جابر با موضوع کرم شب تاب

پاورپوینت درباره آنتی بادی ها

سقف های دال تخت مجوف دوپوش یا یوبوت

مخزن الادویه قرابادین کبیر سوّم گوشی اندروید

سقف های دال تخت مجوف دوپوش یا یوبوت

تحقیق درباره: امادگي جسماني

آموزش متلب، جزوه آموزش برنامه آنالیز قاب دو بعدی به روش تحلیل ماتریسی در نرم افزار MATLAB

کتاب واکاوی مقوله کنترل جمعیت

پاورپوینت با موضوع درس پژوهی

تحقیق درباره اطلاعات عمومي