دانلود فایل


پاور پوینت (اسلاید) ماشينکاري شيميايي - دانلود فایلدانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) ماشینکاری شیمیایی

دانلود فایل پاور پوینت (اسلاید) ماشينکاري شيميايي  با سلام

فایل ماشينکاري شيميايي یک پاورپوینت بسیار عالی در 33 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.


محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
4- سپس قطعه متصل ميشودو ماسك قبل از اينكه قسمت تمام شود ، حركت داده مي شود.در طول CHM (در شكل 1 و 2) عمق اتصال بوسيله زمان غوطه وري كنترل مي شود.براي جلوگيري از ماشين شدن ناهموار،موادشيميايي كه درسطح استفاده مي شوند بايد تازه باشند.مواد شيميايي استفاده شده بسيارخورنده وفاسد شده هستند بنابراين بايد ازآنهادريك جاي مطمئن نگهداري شود.
(1989)Hanbook (1997)Bellow گزارش دادند كه سطح ماشين شده بستگي به گسترش گرماي نامساوي دارد كه ناشي از عملكرد موادشيميايي است ومقدارحرارت معرف بين 37 تا c 850 است . هرچه حرارت بالاتررود،اتصال سريعتر انجام ميشود اما بايد با دماي مطلوب500c كنترل شود تا يك ماشين يك دست و مطلوب داشته باشيم.

وقتي ماسك استفاده ميشود،عملكرد ماشين در ابتدا براي بازكردن ماسك است و بعدا براي بستن ماسك است،همچنين ايجاد فاكتور etchدر شكل 3.2 نشان داده شده است . فاكتور etch زني از زير قسمت بريده نشدهundercut d است و عمق آن T است .
هر فاكتور etchدر يك عمق 27 mm اتفاق مي افتد . بريده شدن عميق تر اين نرخ را تا 1:3 كاهش ميدهد. radii توليد شده تقريبا مساوي عمق etch است.ازتحريكات قسمتهاي مختلف ماشين ياثابت كننده هاي دستي براي فرورفتن راحت تر قطعه در مواد شيميايي معرف و نتيجه بهتر،استفاده ميشود . بعد از شستشو دادن قطعه کاراز مواد شيميايي ساز، demasking بوسيله هاشور زدن دستي برس زدن مكانيكي يا هاشور زدن شيميايي انجام ميشود . بعضي از مواد شيميايي لكه هاي سياه فيلم را كه برروي سطح ماشين است پاك ميكنندكه اين كار هم ميتواندبوسيله حركت درون سيار مواد شيميايي باشد يا مي تواند بوسيله برس زدن آن انجام شود .
شكل 2-3 : فاكتور Etch بعد از CHM
شكل 3-3 : نقشه و طراحي برشها بوسيله CHM


CHM موج ها، خراشها ، نا منظميهاي سطح را از بين نمي برد. قدمهاي موفق ماسك از بين برنده در شكل 3.3 نشان داده شده است و ميتواند مراحل قطع شدن را گسترش دهد . قطعات Tapered شكل (3.4) ميتواند بدون ماسك قطعات كارو بوسيله كنترل عمق و ميزان فرورفتگی و تعداد فرورفتگی ها كنترل شوند . tapers ادامه دار به اندازه 0/060mm براي آلومينيوم و 0/010 mm براي آلياژهاي استيل بر اساس توليد اصلي ماشين کاری مي شوند .

تجهيزات براي CHM ارزان است و براحتي تهيه ميشوند . چهار نوع مختلف تجهيزات مورد نياز است . ماسكها ، etchant نمونه هاي معرفي شده و لوازم يدكي .شكل 4-3 : مخروطها و پلكانهاي ماشين شده بوسيله CHM


ماسكها معمولا براي حفاظت از قسمتهاي مختلف قطعه كار استفاده مي شوند در جاييكه CD عمليات مورد نياز نباشدمعمولا مواداصلي اصطحكاك استفاده ميشوند.جدول 3.1 ماسكهاي متفاوت و etchant ها را براي مواد مختلف كه با ميزان etch و فاكتور etch هستند نشان ميدهد. اما ماسكها بايد مشخصات زير را داشته باشند :
1- استقامت كافي براي استفاده
2- چسبندگي خوب به سطح كار
3- توضيح آسان

4- آگاهي به ماده شيميايي معرف استفاده شده
5- قادر به مقاوم بودن در برابر گرماي توليد شده بوسيله etch
6- حركت آسان بعد از etch

جدول 1-3 : ماسكها و Etchant ها براي مواد قطعات متفاوت


وقتي ازاسپري پوشش يا شيب ضخيم و هموار استفاده ميشودبرای قطعات عميق تركه نياز به زمان عملكرد طولانيتري براي etchant دارندسطح ماشین کاری گسترش و پيشرفت ميكنند.نمودار ساختن،برس زدن،اسپري وپوشش الكتريكي وهمچنين نوارهاي چسبنده براي عملكرد ماسكها استفاده مي شود .
اسپري كردن ماسك بر روي قطعه كاردرطول صفحه Silk باعث ميشود طرح مطلوب و مناسب شودو عملكرد ماسك با عملكرد نوشته شده تركيب مي شود .
اما پوشش نازك پوسته زمانی بكار ميرود كه از صفحات silk استفاده مي كنيم كه مقاومتي در etchant براي مدت طولاني بعنوان متد بريدن و پوست كندن
peel-and- cut-ايجاد نمي كند.ماسكهايphotoresist كه درماشينهاي (pcin)photochemical استفاده ميشود،دوعمليات حكاكي شدن وپوشش رابا هم تركيب ميكنند.

پوشش هاي نسبتا نازك بعنوان يك پوشش غوطه وري يا اسپري بكارميرود كه تاب تحمل بررسي سطح ناهموار يا زمانهاي اجراي طولاني برايetchant را ندارد.اما ماسكهاي phtoresist اطمينان بالايي دارند و تكرار براي قسمت هاي مختلف etching را آسان ميكندوتعديل تغييرراآسان مي كنند. اطمينان و دقت بدست آمده براي ابعاد مختلف بستگي به پيچيدگي masking دارد. مقاومت براي ماسك هاي مختلف بصورت زيراست:
Cut-and-peel masks +/_ 0.179mm
Silk-screen resist +/_0.077mm
Photoresist +/_0.013mm
Etchant (به نمودار 1-3 نگاه كنيد) اسيد يا محلولهاي الكلي هستند كه با يك سري مواد شيميايي و حرارت بصورت ثابت و پايدار درآمده اندواهداف تكنيكي اصلي آنها براي پيشرفت شامل موارد زير است :

2- يكنواختي ازاله فلزي
3- كنترل حملات انتخابي
4- كنترل جذب هيدروژن در آلياژهاي تيتانيوم
5- امنيت شخصي
6- بهترين قسمت و بهترين اعتماد براي مواد استفاده شده در ساختار پروسه هاي تانك
7- ثابت نگه داشتن كيفيت هوا و اجتناي از مشكلات محيطي ممكن
8- كاهش قيمت در هر واحد وزن حل شده
9- توانايي اجزاء دوباره محلول etchant يا آمادگي خنثي سازي و ذخيره توليدات از بين رفته .

نمونه هاي حكاكي شده براي تشريح نواحي بكار مي روند كه عمليات ماشين شيميايي در آن نواحي اجرا شده است . مهمترين متدحكاكي قطعه ، بريدن ماسك با يك چاقو تيز همراه با دقت در پوست كندن ماسك درنواحي انتخاب شده است و خطوط مرتب وپخش شده يانمونه هاي ساده آهن يافايبرگلاس اين پروسه حكاكي راهدايت ميكنند.

شكل 3.5 . كنترل عددي NC ليزر حكاكي ماسكها را براي يك ناحيه سطح وسيع CHM نشان ميدهد .

لوازم يدكي شامل تانكها ، ثابت كننده ها،طبقه بنديها،قلابها،چنگكها ميشود .اينها براي يك قطعه تكي يا چندتايي استفاده ميشوندكه براي حمل كردن وبردن بداخل يا خارج براي etchant و شستشو بكار مي رود .
شكل 5-3 : برش ليزر براي CHM سطوح وسيع

پارامترهاي پروسه CHM شامل دو نوع محلول معرف،غلظت ، ويژگي ، مخلوط شدن دماي عمليات و تراكم است.پروسه از Maskant و عملكرد آن تأثير مي پذيرد . اين پارامترها تأثير مستقيم بر روي قطعه دارند كه شامل موارد زير هستند :
1- فاكتور ETCH (d/t)
2- ميزان ماشين شدن و حكاكي شدن
3- مقاومت محصول
4- سطح تمام كننده


-براي ماشين با كيفيت بالا و قسمتهايي با قيمت كم ، از CHM كه، قطعه يا حالت حرارت بالا، سايز تراشيدن، محدوده مواد قطعه،كنترل تمام كننده وسايزقبل از CHM، متصل شدن با جوشكاري و مسير رل شدن و ميزان كار سرد، استفاده مي شود.

حركت مواد يا ميزان حكاكي به يك پارچگي متالوژي وشيميايي قطعه ويك پارچگي دماي محلول بستگي دارد.شكل3.6و3.7 نشان دهنده سايز بزرگترين ذره و همچنين هموارترين سطح است كه همراه باكم ترين ميزان ماشين کاری شدن است. طبقات فلزات رل شده بالاترين نرخ ماشين کاری شدن را دارند كه داراي بهترين كيفيت سطح نيز هست. ميزان حكاكي شدن براي فلزات سخت بالا است و براي فلزات نرم تر پايين است. بطور كلي، ميزان حكاكي بالا به وسيله يك سطح كمتر هموار و همچنين مقاومت ماشين کاری كم انجام مي شود.شكل 6-3 : ميانگين همواري CHM سطوح وسيع

شكل 7-3 همواري سطوح و ميزان بعضي از آلياژها بعد از
حذف 0.25 mm تا 0.4 است .


در CHM، فلزات بوسيله عملكرد CD غير قابل حل هستند. اين ماشين کاری شدن در سطوح ذرات مخصوص و همچنين ذرات عمومي، انجام ميشود.سايز ذرات خوب و ساختار متالوژي هماهنگ براي كيفيت خوب سطح يكپارچه لازم است. سطحي كه به وسيله CHM ماشين کاری شده است، يك لايه منظم ندارد. براساس سايز ذره، حرارت، چرخش، فشار وارد شده قبل،هر فلزي يك سطح اصلي تمام شده داردكه نتايج آن براي CHM و براي يك دوره زماني معين است. در حاليكه عملكرد سطح به وسيله CHM حذف نميشود، هر نامنظمي، موج يا خراشها يا سوراخهاي سطح اوليه مورد توجه قرار ميگيرد و در سطح ماشين کاری شده دوباره توليد مي شود.

ميزان ماشينکاری شدن برروي هموار بودن سطح تأثير ميگذارد و همچنين بر روي مقاومت محصول نيز بي تأثيرنیست. بطوركلي،حكاكي كردن آرام وآهسته يك سطح تمام شده ايجاد ميكندكه شبيه به سطح اوليه واصلي آن است. شكل 3.7 هموار بودن و صاف بودن سطح را براي مواد متفاوت نشان ميدهد. چرخش نواحي حكاكي شده با توجه به مسير رل شدن يا مسير ذره درقطعه كار است كه براي يك سطح CHM خوب بسيار مهم است. عمق مقاومت قسمت بريده شده، وقتي عمق هاي وسيع تر در اندازه بالا ماشين کاری شوند، افزايش مي يابد. آلياژهاي منيزيم و آلومينيوم را بهتر مي توان كنترل كرد تا آلياژهاي تيتانيم يا نيكل يا استيل.يك ميزانetching در 0/025 mm است با تلرانس10 درصد عرض بريده شده كه ميتواندگسترش يابد،اين بستگي به مواد قطعه و عمق برش دارد.

همواري سطح تحت تأثير هموار بودن قطعه اوليه است. اگر تراكم يون فلز در حكاكي افزايش يابد، کیفیت سطح نيز افزايش مييابد.براي ماشين شدن عمق پايين،
CHM ميتواند بر روي ويژگيهاي مكانيكي قسمتهاي ماشين شده تأثير بگذارد وقتي كه لايه هاي سطح ويژگيهاي مكانيكي متفاوتي براي فلزات اصلي آنها دارند. حركت چنين لايه هايي بر تغيير در ويژگيهاي مكانيكي قسمت هاي تمام شده، تأثير ميگذارد. با توجه به اين موضوع ، شرايط سطح مانده لايه اكسيد تيتانيم(حالت آلفا)، لايه decarburized و ساختار آن به راحتي به وسيله CHM از بين مي رود و اين موضوع باعث مي شود كه ويژگيها و خاصيتهاي قسمتهاي تمام شده گسترش يابد.
پروسه فوايد زير را دارد:
-كاهش وزن بر روي اجزا پيچيده ممكن است (براي ماشين کاری آن استفاده از متدهاي مرسوم مشكل است.)
- تحريك مدار از بين ميرود ، تمام سطح توليد بهتر مي شود ومشكلات مخفي كمتر مي شود .
- خارها و برآمدگيها شكل نمي گيرد .
- هيچ فشاري بر روي قطعه كار بوجودنمي آيد كه باعث كاهش قسمت هاي آن شود و ماشينکاری كردن قسمت هاي نازك و حساس امكان پذير مي شود .

- يك مخروط و يك نوك تيربرروي قسمتهاي مختلف رامی توان پيشرفت وگسترش دارد.
- هزينه هاي تجهيزات استفاده شده براي اجزا بزرگ ماشين کاری شده نسبتا پايين است .
- تغييرات طراحي به سرعت اجرا مي شود .
- اپراتور دستگاه نياز به تخصص ندارد .
- هزينه وسايل كم است .
- كيفيت سطح خوب بعلاوه نبود خارها ، نياز براي عمليات تمام كننده را از بين برده است .
- قسمتهاي چندتايي جزئياتي دارند كه ميتوانند بوسيله متد gang ماشين کاری شوند .
- طراحي نواحي وسيع thin-web امكان پذير است.
- ميزان خراش بسيار كمي وجود دارد(3درصد) .

CHM محدوديتها و مضراتي نيز دارد :
- تنها برشهاي كم عمق عملي هستند : بالاتر از12.27mm براي صفحات و طبقات و 3.83mm براي برآمدگيها و 6.39mmبراي forings .
- حمل و بردن مواد شيميايي مي تواند باعث زحمت باشد .
- سطحي كه عالي نباشد در قسمتهاي ماشين کاری شده ، دوباره توليد مي شود .
- ماسكهاي دستي،خراشيدگيها وبرآمدگيها ميتواند وقت گير باشد ودوباره توليدشود .
- سطوحي كه از نظرمتالورژي هماهنگ ويكسان هستند براي نتايج بهتر موردنيازاست .
- توليد برشهاي بسيار كم عمق مشكل هستند.

- Fillet radii بوسيله برشهاي عميق ثابت شده اند .
- نواحي جوشكاري به ميزاني كه با فلز اصلي متفاوت باشد حكاكي مي شود .
- مواد،ازيك طرف موادتحت فشار برداشته ميشودكه اين باعث غيرطبيعي شدن مي شود.
- نبود فشارهاي ثابت بر روي سطح ماشين شده ميتواند كشش نامطلوبي را توليد كند كه با پروسه هايي كه فشارهاي ثابت طولاني را توليد مي كند متفاوت است .
- اطمينان محدود مي شود و طراحي پيچيده بسيار گران مي شود .
- مخروطهاي مسطح غير عملي هستند.


-بطوركلي تمام فلزات كه شامل آلومينيوم،مس ، روي ، استيل و نيكل هستند مي توانند بطور شيميايي ماشين شوند و در بسياري از فلزات exotic مانند تيتانيوم ، زيركونيوم ، سيلبديم و همچنين شيشه و بعضي از پلاستيكها نيز از اين پروسه استفاده مي شود و محدوده عملكرد CHM بطور وسيعي در آلومينيوم و قسمتهاي بال هواپيما استفاده مي شود . عمق عملي برش از m54/2 تا m27/12 است.

-برشهاي كم عمق در طبقات بسيار نازك بسيار مورداستفاده قرار ميگيرد بخصوص براي كاهش وزن در پديده هاي هوا- فضا. طراحيهاي چندتايي نيزميتوانندبراي طبقات يكسان درزمان يكسان ماشين شوند .
CHM براي ديوارهاي نازك ، webها ،دنده هاي قسمتهايي كه بوسيله forging , casting يا شكل دهي فلزات توليد شده است، مورد استفاده قرار ميگيرد كه در شكل 8-3 نشان داده شده است.عملكرد بيشتر پروسه مربوط به بهبود ويژگيهاي سطح است كه شامل موارد زير است :
1- حذف حالت آنها براي تيتانيوم و قسمتهاي شكل گرفته پلاستيكي سوپر
2- حذف لايه decarburized براي آلياژهايي با استيل پايين .
3- حذف لايه recast براي قسمتهاي ماشين شده بوسيله EDM .
4- حذف خراشهاي تيز براي قسمتهاي ماشين کاری شده شكلهاي پيچيده
شكل 8-3 : نازك كردن قسمتها بوسيله CHM

تهیه کننده: حمید رضا حنانی

*موفق باشید*
لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پاور


پوینت


(اسلاید)


ماشینکاری


شیمیایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات – 60 ...

پاور پوینت (اسلاید) تقسيمات کشوري ... پاور پوینت (اسلاید) تغيير فيزيکي و شيميايي;

دانلود رایگان پاور پوینت (اسلاید) نحوه کنترل دقت در عمليات ...

این پاور پوینت دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ...

powerpoint تهیه پاورپوینت دفاع دانلود نمونه پاورپوینت ...

پاور پوینت. تهیه پاورپوینت . انجام پاور پوینت - پایان نامه و مقاله و سمینار و کنفرانس و تبدیل به پاوپوينت پاور پوینت. تهیه پاورپوینت .

‫آموزش پاور پوینت قسمت اول‬‎ - YouTube

08.11.2012 · در درس اول با محیط پاور پوینت آشنا خواهیم شد و روش افزودن اسلاید و قرار دادن ...

پاور پوینت (اسلاید) خلاصه اي از درس هاي پيام هاي آسماني ...

پاور پوینت (اسلاید) خلاصه اي از درس هاي پيام هاي ... (اسلاید) خصوصيات شيميايي آب هاي ...

دانلود قالب پاور پوینت - PowerPoint Templates

در این بخش می توانید انواع اسلاید و قالب پاورپوینت powerpoint مخصوص نرم افزار ارائه نمایش ...

پاور پوینت (اسلاید) تغيير فيزيکي و شيميايي | دانلود برتر

فایل تغيير فيزيکي و شيميايي یک پاورپوینت بسیار عالی در ۱۱ اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده …

پاور پوینت (اسلاید) خلاصه اي از درس هاي پيام هاي آسماني ...

پاور پوینت (اسلاید) خلاصه اي از درس هاي پيام هاي ... (اسلاید) خصوصيات شيميايي آب هاي ...

پاورپوینت در مورد تقسیم بندی فرایند تولید تولید قطعات ...

پاور پوینت (اسلاید) ... تغيير فيزيکي و شيميايي; ... فراِيند ماشِينکارِي مکانِيکِي ...

powerpoint تهیه پاورپوینت دفاع دانلود نمونه پاورپوینت ...

پاور پوینت. تهیه پاورپوینت . انجام پاور پوینت - پایان نامه و مقاله و سمینار و کنفرانس و تبدیل به پاوپوينت پاور پوینت. تهیه پاورپوینت .

پاور پوینت (اسلاید) پيوندهاي شيميايي

دانلود پاورپوینت پیوندهای شیمیایی – 35 اسلاید – نانو نانیvidalink.ir/nano/دانلود-پاورپوینت ...

پاور پوینت (اسلاید) نحوه کنترل دقت در عمليات ماشينکاري ...

پاور پوینت (اسلاید) نحوه کنترل دقت در عمليات ماشينکاري این پاور پوینت دارای ۲۸ اسلاید ...

پاور پوینت (اسلاید) تغيير فيزيکي و شيميايي | دانلود برتر

فایل تغيير فيزيکي و شيميايي یک پاورپوینت بسیار عالی در ۱۱ اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده …

پاور پوینت (اسلاید) پسر بچه و درخت سيب

پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون پاور پوینت (اسلاید) ... دقت در عمليات ماشينکاري

دانلود رایگان پاور پوینت (اسلاید) معرفي کود شيميايي ...

فایل پاور پوینت معرفی کود شیمیایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

powerpoint تهیه پاورپوینت دفاع دانلود نمونه پاورپوینت ...

پاور پوینت. تهیه پاورپوینت . انجام پاور پوینت - پایان نامه و مقاله و سمینار و کنفرانس و تبدیل به پاوپوينت پاور پوینت. تهیه پاورپوینت .

دانلود رایگان پاور پوینت (اسلاید) نحوه کنترل دقت در عمليات ...

این پاور پوینت دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ...

پاور پوینت (اسلاید) پسر بچه و درخت سيب

پایان نامه ها و مقالات زیادی پیرامون پاور پوینت (اسلاید) ... دقت در عمليات ماشينکاري

دانلود رایگان پاور پوینت (اسلاید) نحوه کنترل دقت در عمليات ...

این پاور پوینت دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ...

پاور پوینت (اسلاید) پيوندهاي شيميايي

توضیح درباره عمومی و آزاد مطالب گوناگون پیرامون پاور پوینت (اسلاید) پيوندهاي شيميايي ...

‫آموزش پاور پوینت قسمت اول‬‎ - YouTube

08.11.2012 · در درس اول با محیط پاور پوینت آشنا خواهیم شد و روش افزودن اسلاید و قرار دادن ...

powerpoint تهیه پاورپوینت دفاع دانلود نمونه پاورپوینت ...

پاور پوینت. تهیه پاورپوینت . انجام پاور پوینت - پایان نامه و مقاله و سمینار و کنفرانس و تبدیل به پاوپوينت پاور پوینت. تهیه پاورپوینت .

powerpoint تهیه پاورپوینت دفاع دانلود نمونه پاورپوینت ...

پاور پوینت. تهیه پاورپوینت . انجام پاور پوینت - پایان نامه و مقاله و سمینار و کنفرانس و تبدیل به پاوپوينت پاور پوینت. تهیه پاورپوینت .

پاور پوینت (اسلاید) خوراک و پوشاک – quickfile

پاور پوینت (اسلاید) خوراک و پوشاک, ... بعد پاور پوینت (اسلاید) خصوصيات شيميايي آب هاي ...

دانلود کتاب آموزش Html 4.0

فایل اماده و اجرایی جاشمعی طرح اسلیمی کوچک

پاورپوینت آموزش نرم افزار شبیه ساز ORCAD - اسلاید 63

دانلود پاورپوینت مدیریت زیست محیطی و منابع آلوده کننده

تحقیق درباره تاریخچه حسابداری

تحقیق تاريخ شوروي از آغاز تا پايان فروپاشي

دانلود مقاله دستگاه گوارش 15 ص

طرح درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان

دانلود فایل فلش فارسی Nokia 108 Dual Sim RM-944

تحقیق در مورد سنگها