دانلود فایل


پایان نامه روش های دسته بندی جریان داده - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه روش های دسته بندی جریان داده روش ها و الگوریتم‌های خوشه‌بندی الگوریتم خوشه بندی روش‌‌های متکی بر مدل کاربردهای داده های جریان

دانلود فایل پایان نامه روش های دسته بندی جریان داده چکیده
حجم بزرگ داده ها به تنهایی به مدیران سازمان ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری هیچ کمکی نمی کند، بلکه باعث سردرگمی مدیران سازمان ها نیز می شود.بنابراین مدیریت داده های خام و تبدیل داده های خارجی و داخلی سازمان به اطلاعات و دانش با استفاده از تکنیک های گوناگون،نقش اساسی و محوری دارد.از تکنیک های معروف در این زمینه داده کاوی است،که می تواند بر روی بانک اطلاعاتی انجام شود و دانش مورد نیاز را بدست آورد.در فصل اول به بررسی این مفهوم پرداختیم. کاوش خوشه ها نیز یکی از تکنیک های حائز اهمیت در زمینه رو به رشد،معروف به داده کاوی اکتشافی می باشد که در رشته های گوناگون مهندسی و علمی از قبیل زیست شناسی،روان شناسی،پزشکی،بازاریابی،کامپیوتر و نقشه برداری ماهواره ای به کار گرفته شده است. این مفهوم در فصل های سوم و چهارم دنبال شده است.در فصل سوم به یکی از الگوریتم های خوشه بندی به نام CStree پرداخته شده و نقاط ضعف این الگوریتم نیز مطرح شده است .تحلیل خوشه ها،اطلاعات را بوسیله یک ساختار اساسی مختصر بدو شکل گروه بندی تنها یا گروه بندی سلسله مراتبی سازماندهی می نماید.خوشه بندی ،ابزاری برای اکتشاف ساختارهایی از درون داده هاست که نیاز به هیچ فرضی از آنها نیست.این روش در هوش مصنوعی و شناسایی الگو،یادگیری بدون ناظر نامیده می شود.الگوریتم های خوشه بندی گوناگونی برای استخراج دانش از درون مجموعه اطلاعات مختلف وجود دارد.اما عموما این الگوریتم ها حساس به داده های مورد آزمایش و برخی پارامترهای اولیه می باشند،لذا نتایج حاصل از آنها وابسته به ساختار داده ها می باشد.تاکنون الگوریتمی ارائه نشده است که بتواند هر گونه ساختار داده ای را استخراج نماید. یکی دیگر از پدیده های نوظهور در دنیای اطلاعات،داده های جریانی می باشند.این پدیده که در فصل چهارم مطرح شده است،اشاره به حجم وسیعی از اطلاعات انباشته شده دارد که محدودیت های فراوانی برای پردازش ایجاد کرده اند.اندازه این داده ها بیش از حافظه اصلی،یکی از این موانع می باشد.لذا می بایست الگوریتم های جدیدی برای برخورد با این گونه داده ها توسعه یابند
پنهان سازی چیست؟
پنهان سازی معادل فارسی واژه ی استگانوگرافی است که در اصل کلمه ای یونانی بوده و از دو کلمه Steganos به معنای "پنهان کردن" و Graphy به معنای" نوشتن" تشکیل شده است. ترجمه کلمه به کلمه این لغت "نوشته مخفی" است که البته برداشت این معنی از استگانوگرافی چندان متداول نیست و بیشتر به مفهوم پنهان سازی اطلاعات در یک رسانه به عنوان پوشش بکار می رود؛ به گونه ای که توسط اشخاص غیرمجاز قابل تشخیص نباشد.
به طور کلی موضوعاتی که پنهان سازی اطلاعات دربرگیرنده انها می باشد عبارتند از:
1- موارد مربوط به حق مالکیت تولیدات نرم افزاری والکترونیکی شامل واترمارکینگ و اثر انگشت که جنبه تجاری از این علم هستند .
2- استفاده از پنهان سازی در ارسال و دریافت پیام به صورت غیر محسوس]احمد 83[.

توجه به پنهان سازی اطلاعات از هر دو جنبه بالا دارای اهمیت است. چرا که با فراهم شدن زمینه های فناوری اطلاعات در کشور، لزوم استفاده از قانون حق تکثیر و حفظ حقوق مربوط به مالکیت محصولات نرم افزاری و تولیدات الکترونیکی اعم از موسیقی، اثار هنری ، کتاب های الکترونیکی وغیره، شناخت و استفاده از این علم را ایجاب می کند. همچنین پنهان سازی در ترکیب با رمزنگاری قدرت بسیار بالایی را درمقابل حملات مختلف پدید می اورد .شناخت پنهان سازی از جنبه های کنترلی برای پلیس اینترنتی جهت جلوگیری و شناخت معبری برای ارتباطات غیرمجاز و مشکوک نیز دارای اهمیت است

تعداد صفحات 112 word


فهرست مطالب
تقديم به: 3
تقدیر و تشکر. 4
فصل اول مقدمه ای بر داده کاوی. 1
1-1 مقدمه 2
1-2عامل مسبب پیدایش داده کاوی. 2
1-3داده کاوی و مفهوم اکتشاف دانش (K.D.D) 3
1-3-1 تعریف داده کاوی. 5
2-3-1 فرایند داده کاوی. 6
1-3-3 قابلیتهای داده کاوی. 7
4-3-1 چه نوع داده هایی مورد کاوش قرار می گیرند؟ 8
4-1 وظایف داده کاوی. 9
1-4-1 کلاس بندی. 10
2-4-1 مراحل یک الگوریتم کلاس بندی. 11
3-4-1 انواع روش های کلاس بندی. 11
1-3-4-1 درخت تصمیم. 12
1-1-3-4-1 کشف تقسیمات.. 13
2-1-3-4-1 دسته بندی با درخت تصمیم. 15
3-1-3-4-1 انواع درخت های تصمیم. 17
4-1-3-4-1 نحوه ی هرس کردن درخت.. 17
2-3-4-1 بیزی. 18
1-2-3-4-1 تئوری بیز. 20
2-2-3-4-1 دسته بندی ساده بیزی. 22
4-4-1 ارزیابی روش های کلاس بندی. 28
4-1-6 انواع روش های پیش بینی. 29
1-4-6-1 رگرسیون. 29
1-4-6-1-1 رگرسیون خطی. 29
1-4-6-1-2 رگرسیون منطقی. 31
1-4-7 تخمین. 32
فصل دوم خوشه بندی. 34
2 1-تعریف فرایند خوشه بندی. 35
2-2 روش ها و الگوریتم های خوشه بندی. 36
2-3 روش و الگوریتم سلسله مراتبی. 37
2 3-1-روش های سلسله مراتبی. 37
2 3-2-الگوریتم های سلسله مراتبی. 38
2-3-3- الگوریتم خوشه بندی single-linkage. 39
2 3-4-الگوریتم های تفکیک... 45
3-5-2روش های متکی برچگالی. 46
3-7-2 روش های متکی بر مدل. 47
فصل سوم خوشه بندی CS tree. 48
3-1مقدمه 49
3-2 مروری بر روش های خوشه بندی جریان داده 50
3-3 خوشه بندی توری جریان داده 52
3-1-3 مروری بر روش خوشه بندی توری CS tree. 53
3-2- 3 بررسی نقاط ضعف الگوریتم CS tree. 56
3-4 الگوریتم پیشنهادی. 60
3-1-4 بازتعریف مفهوم همسایگی و رفع مشکل تقسیم بی معنی خوشه ها 63
3-5 اصلاح روند بروز رسانی خوشه ها 66
3-6 اصلاح ساختار نمایش خوشه ها 67
فصل چهارم جریان داده و مدل های ان. 69
4-1 مقدمه 70
4-2 کاربردهای داده های جریانی. 71
4-2-1 شبکه های حسگر. 71
4-2-2 تحلیل ترافیک شبکه 72
4-2-3 محرک های مالی. 73
4-2-4 تحلیل تراکنش ها 73
4-3 مدل داده های جریانی. 74
4-4 زیربنای نظری. 75
4-4-1 تکنیک های مبتنی بر داده 76
4-4-1-1 نمونه برداری. 76
4-4-1-2 پراکنده ساختن بار 77
4-4-1-3 طراحی اولیه 77
4-4-1-4 ساختمان داده خلاصه 78
4-4-1-5 انبوه سازی. 78
4-4-2 تکنیک های مبتنی بر وظیفه 78
4-4-2-1 الگوریتم های تخمین. 79
4-4-2-2 الگوریتم های مبتنی بر پنجره 79
4-4-2-3 الگوریتم های دانه دانه سازی نتایج. 80
4-5 خوشه بندی داده های جریانی. 80
4-5-1 بهبود روش های سنتی. 81
4-5-1-1 الگوریتم CLARANS. 82
4-5-1-2 الگوریتم BIRCH.. 84
4-5-2 ظهور تکنیک های جدید. 87
4-5-2-1 الگوریتم مبتنی بر چگالی DBSCAN.. 87
4-5-2-2 الگوریتم مبتنی بر گریدSTING.. 90
4-6 بحث در مورد الگوریتم ها 93
4-6-1 ایا توسعه روش های سنتی درست است؟ 93
4-6-2 روش های جدید چه پیشنهاداتی دارند؟ 94
منابع. 96

فهرست اشکال
شکل 1-1 فرآینده داده کاوی.. 7
شکل1-2 نمونه یک درخت تصمیم.. 13
شکل 1-3 یک تقسیم بندی خوب ، درجه خلوص را برای فرزندان افزایش می دهد. 15
شکل 3-1 تقسیم خوشه های با معنی به زیر خوشه های بی معنی.. 58
شکل3-2 خطاهای روش Cs tree در ترکیب خوشه های یک بعدی و ایجاد خوشه های چند بعدی- قسمت A خطا در تعداد خوشه ها ، قسمت B خطا در شکل خوشه ها، قسمت C خطا در مرز خوشه ها 59
شکل3 -3 روی هم افتادگی خوشه ها در بروز رسانی به روش Cs tree. 60
شکل 4-2 الگوریتم خوشه بندی CLARA.. 82
شکل 4-3 الگوریتم خوشه بندی CLARANS . 84
شکل 4-4 الگوریتم خوشه بندی BIRCH.. 86
شکل 4-6 الگوریتم خوشه بندی.STING.. 92الگوریتم خوشه بندی


پایان نامه روش های دسته بندی جریان داده


روش های دسته بندی


جریان داده


پایان نامه جریان داده


داده کاوی


تئوری بیز


رگر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی طبقه بندی جریان داده ها در یک محیط پویا و کاربرد ...

بررسی طبقه بندی جریان داده ها ... 159 پایان نامه ... های تحلیل تکنیکال با روش ...

پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک چکیده ازجمله مسائل مهم در مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه طبیعی به ویژه زلزله، مکان یابی بهینه به منظور اسکان شهروندان در هنگام و یا پس از بروز حادثه می‌باشد.

پایان نامه ارشد: مدل‌سازی عددی هیدرولیك جریان و آبشستگی در ...

پایان نامه ... این مدل برای شبیه سازی جریان­های ... دریچه­ ها به صورت زیر دسته­بندی می ...

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه روشی جدید در خوشه بندی ...

دانلود پایان نامه ... 2-2-5- انواع روش های خوشه بندی ... شکل 3‑1 دسته ­بندی­های متفاوت در ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

این روش­ها با بهره گرفتن از داده های گرداوری شده از شبیه سازی­ توسط نرم­افزار pscad/emtdc و داده­های عملی استخراج شده از ترانسفورماتور واقعی در آزمایشگاه، تست می­شوند.

آموزش انجام پایان نامه داده های حجیم، بیگ دیتا | موسسه ادیب

انجام پایان نامه داده های حجیم ... به دسته­بندی این ... روش تحقیق و پایان نامه ...

پایان نامه الگوریتم و روش های خوشه بندی جریان داده-دانلود ...

آپارات - پایان نامه در مورد الگوریتم و روش های خوشه بندی جریان داده Translate this page ...

مقاله و ترجمه : بررسی الگوریتم های خوشه بندی جریان های ...

برای خوشه بندی جریان داده ، الگوریتمی مناسب است که نخست خوشه هایی از اشکال مختلف را کشف کند و دوم اینکه نویز را مدیریت کند و سوم اینکه بدون داشتن دانش قبلی از تعداد خوشه ها ، داده ها را دسته بندی کند.

پایان نامه الگوریتم و روش های خوشه بندی جریان داده

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی پایان نامه الگوریتم و روش های خوشه ...

پایان نامه ارشد: مدل‌سازی عددی هیدرولیك جریان و آبشستگی در ...

پایان نامه ... این مدل برای شبیه سازی جریان­های ... دریچه­ ها به صورت زیر دسته­بندی می ...

دانلود پایان نامه داده کاوی

روش های داده کاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیر نرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگی ها و خصیصه با الگوریتم های دسته بندی می توانند داده غیر نرمال تشخیص دهند.

پایان نامه ارشد: ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش ...

پایان نامه : ... طبقه بندی روش های ارزشگذاری اختیار ... جریان های مالی آینده در این ...

پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک چکیده ازجمله مسائل مهم در مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه طبیعی به ویژه زلزله، مکان یابی بهینه به منظور اسکان شهروندان در هنگام و یا پس از بروز حادثه می‌باشد.

الگوریتم و روش های خوشه بندی جریان داده

دانلود فایل آماده پایان نامه الگوریتم و روش های خوشه بندی جریان داده با فرمت ورد و ...

دسته بندی روش های تحقیق - parsmodir.com

دسته بندی روش های ... گردآوری داده ها به دو دسته ... نگارش پایان نامه و ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

این روش­ها با بهره گرفتن از داده های گرداوری شده از شبیه سازی­ توسط نرم­افزار pscad/emtdc و داده­های عملی استخراج شده از ترانسفورماتور واقعی در آزمایشگاه، تست می­شوند.

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

این روش­ها با بهره گرفتن از داده های گرداوری شده از شبیه سازی­ توسط نرم­افزار pscad/emtdc و داده­های عملی استخراج شده از ترانسفورماتور واقعی در آزمایشگاه، تست می­شوند.

پایان نامه ارشد یک روش جدید برای رمز نگاری داده ها در محیط ...

پایان نامه ارشد یک روش جدید برای رمز نگاری داده ها در محیط ابر محدوده ... دسته بندی : ...

دسته بندی روش های تحقیق - parsmodir.com

آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پایان نامه الگوریتم و روش های خوشه بندی جریان داده

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی پایان نامه الگوریتم و روش های خوشه ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی برق

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برق- مخابرات چکیده آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap SAR یکی از مهمترین شاخه های علم " سنجش از راه دور " است که بدلیل کاربردهای گسترده آن از سال ها قبل مورد توجه محققان قرار گرفته است.

پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها

دانلود تحقیق کامل درمورد تاريخ روم

طرح جابربن حیان در مورد مظومه شمسی

پاورپوینت آیین زرتشت

پروپوزال بررسی وضعیت بازرگانی چوب در ایران و امکان صادرات مصنوعات چوبی

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

مقاله درباره كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران

تحقیق: امانت

تربیت زیستی و بدنی - تحقیق نقش ورزش در زندگی

برای اولین بار ماهواره را برروی گوشی اندرویدی خود تجربه کنید.بوسیله ی این برنامه میتوانید تمام کانال های ایرانی و کانال های خارجی را در گوشی خود تماشا کنید