دانلود فایل


دانلودمقاله بررسي يخبندان و سرماي بهاره فروردين 83 - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلودمقاله بررسي يخبندان و سرماي بهاره فروردين 83
مقدمه:
بر اساس آمار و اطلاعات رسيده از استانهاي كشور ميزان خسارت ناشي از سرمازدگي و يخبندان در اغلب سالها برروي محصولات حساس باغي بخصوص بادام و پسته و زردآلو و ... بيش از 40 درصد مي باشد. و در پاره اي از سالها سرما و يخبندان ديررس بهاره صدر در صد محصول را ممكن است در يك منطقه از بين ببرد.
در سالهاي اخير با توسعه روزافزون بادامستانهاي كشور آنهم با ارقام حساس به سرما ميزان خسارت سرمازدگي بشدت رو به افزايش است.
بررسي هاي بعمل آمده نشانگر اين واقعيت است كه بزرگترين عامل آسيب ديدگي باغهاي پسته نيز در كرمان، يزد، بخصوص در استانهاي حاشيه كويري ايران سرماي ديررس (بهاره) مي باشد.
پديده سرمازدگي و يخبندان و خسارتهاي ناشي از آن نه تنها در كشور ما بلكه در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد و غالباً با پيش بيني به موقع و دقيق زمان وقوع آن مي توان به بكارگيري شيوه هاي مقابله با اين پديده جوي، خسارت آنرا به حداقل ميزان ممكن رساند.
موضوع تحقيق، بررسي يخبندان نيمه دوم فروردين ماه 83 و ميزان خسارات آن است ولي در ابتدا لازم مي دانم مطالبي راجع به سرمازدگي انواع آن و ميزان مقاومت گياهان در برابر سرمازدگي و ... بيان نموده، تا ديد خواننده گرامي بيش از پيش نسبت به موضوع مورد تحقيق بازتر گردد.

سرمازدگي گياهان
از نظر فني، رويداد تشكيل كريستالهاي نازك يخ را برروي سطوحي كه درجه حرارت آنها زير صفر و درجه حرارت لايه هواي بالاي اين سطوح به نقطه شبنم يخبندان رسيده باشد يخبندان نامند. ولي در هواشناسي كشاورزي يخبندان به رويدادي گفته مي شود كه درجات پائين حرارت سبب خسارت به بافت هاي گياهي شده و موجب ضايع شدن كم و بيش اندامهاي گياهي مي شود.
كلمه يخبندان در اين تحقيق به معني غيردقيق و متداول آن مورد استفاده قرار مي گيرد و اين كلمه بجاي عبارت صحيح تر آن مانند سرماي زيان آور يا سرماي يخ زننده بافت گياه بكار گرفته شده است. خطر يخبندان در ايران بسياري از محصولات باغباني را در معرض آسيب قرار داده است.
مركبات يكي از محصولاتي است كه هر چند وقت يكبار بوسيلة يخبندان آسيب مي بيند. خطر يخبندان مناطق مركبات كاري شمال ايران را بيش از مناطق جنوبي مركبات خيز در معرض خطر قرار داده است، با وجود اين اختلاف خطر يخبندان بين مناطق شمالي و جنوبي آنطور كه اكثر مردم تصور مي كنند، زياد نيست.

جنبه هاي فيزيولوژيكي يخبندان
از دست دادن حرارت بوسيله گياه قسمتي از تبادل انرژي در طبيعت است. در شب ها تشعشع خالص همواره منفي است و سطوح خاك و نباتات در شب تحت تأثير تشعشع منفي بيش از آنكه بتواند از حرارت موجود اتمسفر و حتي در شرايط ابري از حرارت محيط استفاده كنند، حرارت از دست مي دهند. به همين سبب اندامهاي گياهي بسرعت سرد مي شوند. به اين ترتيب درجه حرارت اندامهاي گياه در شبهاي سرد به نقطه خطر نزديك شده و خسارت يخبندان را بوجود مي آورد.

انواع يخبندان و سرما
يخبندان بر دو نوع عمده الف – يخبندان تشعشعي ب) يخبندان انتقالي يا جا به جايي تقسيم مي شود.
الف) يخبندان انتقالي
شامل عبور يك جبهه هواي سرد از بالاي يك منطقه با درجه حرارت بسيار پائين يا زير درجه حرارت بحراني كه براي محصول خاصي در آن منطقه وجود دارد.
يكي از مشخصه هاي آن، وجود باد شديد سرد در منطقه است كه منجر به يخبندان انتقالي مي شود. در چنين شرايطي نباتات حرارت خود را به هواي سرد داده و به سرعت افت درجه حرارت پيدا مي كنند.

ب) يخبندان تشعشعي:
سطوح خاك و گياه در اثر تشعشع خالص منفي سردتر از هوا مي گردد. هوا نيز در اثر برخورد با اين سطح سردتر و در نتيجه با از دست دادن حرارت به سطوح سرد و متراكم تبديل مي شود و اين هواي متراكم سرد در سطح زمين باقي مانده و در تحت شرايط پايدار ايجاد يخبندان تشعشعي مي شود.
اين يخبندان در مواقعي كه آسمان صاف، بدون ابر و آرام است اتفاق مي افتد و در يخبندان انتقالي يا جبهه اي، آسمان ابري يا نيمه ابري است و معمولاً اندامهائي از گياهان كه در زير سايه درختان قرار گرفته اند مثل علفهاي هرز آسيب مي بينند.
در درختان مركبات چون بيشتر ميوه هاي مركبات در زمستان رسيده و ديرهنگام برداشت مي شوند ممكن است ميوه مواجه با سرماي زودرس و يخبندان زمستانه شوند، در اين حالت پوست مركبات خسارت ديده داراي رنگ روشن با لكه هاي صاف تا حدي همرنگ پوست مي باشند و اين لكه ها به تدريج به رنگ قهوه اي درآمده و در نارنگي بي رنگ هستند.

سرمازدگي در سال زراعي 83-82
در پي افزايش دما در اواخر زمستان سال 1382 شرايط مناسب براي رشد گياهان فراهم شد. بطوريكه در روزهاي پاياني اسفندماه سال 82 بسياري از درختان ميوه و گياهان زينتي، گل آغازي و باز شدن شكوفه ها را شروع كردند. در همين ايام همچنانكه اطلاعات و آمار سازمان هواشناسي كشور گوياي آنست با ورود يك جبهه هواي سرد به داخل كشور، بارش برف و سرما بيشتر مناطق كشور را فرا گرفت.
كاهش شديد درجه حرارت از يكسو و طولاني شدن جريان هواي سرد از سوي ديگر باعث سرمازدگي گلها و جوانه هاي بيشتر درختان و حتي بخش هايي از زراعت و محصولات زراعي گرديد و خسارات سنگيني به محصولات درختي و زراعت كشور وارد ساخت. خساراتي كه حداقل در دو دهه اخير بي سابقه بوده است. بر اساس گزارشات دريافتي از استانها برآورد ريالي اين خسارات بالغ بر هفت هزار ميليارد ريال مي باشد.
در سال زراعي 83-82 تمام استانهاي كشور بجز استان خوزستان و بوشهر دچار خسارات ناشي از سرمازدگي شده اند و محصولات هسته دار (مانند زردآلو، گيلاس، هلو، شليل، آلو، گوجه سبز و ...)، گردو، بادام، پسته، سيب، گلابي، مركبات، انگور، زرشك در استانهاي مختلف از 5 تا 100 درصد دچار آسيب شده اند.
مثلاً تمام محصولات استان اصفهان و سيستان و بلوچستان دچار خسارت شده است.
اندام مورد خسارت در سرمازدگي دهة دوم فروردين ماه گل و بعد از آن ميوه را نيز تحت تأثير قرار داده است.
جدول كامل خسارات حوادث غيرمترقبه (سرمازدگي و ...) محصولات باغباني در سال زراعي 83-82 در صفحه بعد آمده است.

خسارت در استان اردبيل
نظر به اينكه در زمستان سال 1382 هواي پائيز و زمستان شباهتي زياد به هواي بهاري داشت و به دليل عدم بارش نزولات آسماني برف و باران كه همواره نياز اساسي كشاورزي مخصوصاً زراعت و باغات مي باشد لذا باعث عدم رويش زراعت گندم و جو شده است و لذا بر اثر بهاري بودن هواي استان اردبيل مخصوصاً مشكين شهر – پارس آباد مغان درختان بصورت زودهنگام مجبور به شكوفه دادن شده بود لذا بر اثر بارش بي موقع برف در فروردين ماه 1383 و بدنبال آن يخبندان چند روزه موجب صدمات زيادي را فراهم آورد.
در پائيز 82 كشاورزان با خريد بذر اصلاح شده و كمك و ياري از مهندسين مربوط اقدام به زراعت نمودند كه با عدم بارندگي در فصل پائيز و زمستان روبرو شده و بر نگراني مسئولين راجع به اتفاق افتادن يك يخبندان در اوايل فصل بهار افزود. در فصل بهار، بارش نزولات در ابتداي بهار در هنگام شروع رشد مجدد باغات، ميوه جات آغاز شد.
در دهه اول فروردين ماه باغات ميوه ازجمله سيب و هلو – انگور و زردآلو شروع به شكوفه دادن كردند، اما با بارش بي موقع برف و يخبندان چندين روزه و سرماي شديد زير 10- درجه باعث يخ زدگي همه شكوفه ها بر سر درختان ميوه ازجمله سيب و هلو گرديد.
اوج خسارات به حدي بود كه همه را نااميد كرده بود، همچنان كه در ذيل آمده: حتي درختان 4 ساله هلو نيز خشكيده و با گذشت 20 روز از سرمازدگي درختان رشدي به خود نگرفته و احتمال از بين رفتن بيش از 80 درصد آنها نيز وجود دارد.
2/1/83
در روستاي آقدوق رشد باغات ميوه قبل از بارش برف و سرمازدگي خيلي خوب بوده كه بعد از برف سنگين و سرماي شديد 18/1/83 تمام درختان ميوه خشك شده و اثري از آنها باقي نمانده است. همچنين در مورخ 16 و 17/1/83 شاهد سوختگي برگ درختان هلو، آلو، شكوفه ها و برگ زردآلو و سيب در روستاهاي حاجيلو، گل محمدتقي، كبنلق و دستگير، بر اثر برف سنگين و سرماي شديد بوديم.

خسارات اراضي كشاورزي و باغات استان سمنان
استان سمنان يكي ديگر از مناطقي است كه از سرمازدگي دهه دوم فروردين ماه 83 خسارات زيادي ديده است.
بخش هاي مهديشهر و مركزي سمنان، اميريه و ديباج دامغان، بسطام و حومة شاهرود، بر اثر سرمازدگي سردرختي باغات آلو – بادام – زردآلو، گيلاس خسارتي معادل 58/18928 ميليون ريال ديده اند و شهرستان گرمسار بر اثر سرمازدگي خسارتي معادل 2595 ميليون ريال به محصولات گلخانه اي و خيار درختي وارد نمود. با بررسي وضعيت بارندگي سال زراعي 83-82 تا فروردين سال جاري در استان سمنان شاهد كاهش بارندگي، كم آبي در سال زراعي جاري هستيم.

بطور مثال در شهرستان شاهرود وضعيت بارندگي به صورت زير مي باشد.
نام شهر / روستا سال زراعي جاي سال گذشته
بيارحمبند 5/81 6/120
فرومد 83 8/108
دستجرد 5/49 5/62
رضاآباد 54 76
دلبر 4/51 80
روي آباد 36 72
جهان آباد 9/41 1/78
طرود 5/35 5/44

خسارت در استان خراسان
سرماي شديد كه از تاريخ 13/1/83 در استان خراسان اتفاق افتاد تقريباً تمام شهرستانهاي تابعه بجز شهرستانهاي تايباد، جاجرم، درگز و فريمان را دچار خسارت ناشي از سرمازدگي در بخش كشاورزي نمود.
البته شهرستانهاي ذكر شده نيز از حوادث جوي جان سالم بدر نبرده اند و بر اثر طوفان و سيل دچار خسارت شده اند.
بيشترين خسارت ناشي از سرمازدگي در بخش كشاورزي مربوط به شهرستانهاي كاشمر و گناباد به مبلغ 75000 و 64355 ميليون ريال بوده است.
جدول كامل ميزان خسارات ناشي از سرمازدگي استان خراسان در ذيل آمده است.فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 29 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیددانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جغرافياي طبيعي سقز (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ...

و همچنين وجود اين رودخانه و راه ارتباطي بوكان و كوههاي حاجي‌آباد در شمال،‌روند توسعه شهري را به صورت خطي درآورده است، اما با تنگ‌تر شدن اين معبر از ميزان توسعه آن در اين قسمت از شهر كاسته شده است.

مقاله در مورد بررسي يخبندان و سرماي بهاره فروردين 83

و در پاره اي از سالها سرما و يخبندان ديررس بهاره صدر در صد محصول را ممكن است در يك ...

عنوان طرح : تعيين تاريخ كشت و ميزان بذر مناسب عدس در شرايط ديم

... معمول بهاره، و نيز بررسي ميزان ... 11 فروردين، 26 فروردين و 10 ... 1381 و 83-1382در ...

چرا تحقیقات راهی به مزارع نمی یابد؟ | پایگاه خبری ندای گیلان

خبرگزاری تحلیلی گیلان|ندای گیلان ... سه شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۷ Tuesday, 30 October , 2018

از تقويمهاى مردمى تورك به سوى تقويم ملى آذربايجان ...

سنت تقويمى، سنتى ديرپا و مقاوم است و مختصات تقويمى از نسلى به نسل ديگر منتقل مى‏شودּ هر تقويم برآيند سنن٬ دين، معيشت٬ تاريخ، جغرافيا، زبان و فرهنگ يك ملت بوده و از اين روست كه هر جامعه متمدن مىبايست دارى تقويمهاى دينى، سياسى و اقتصادى خويش باشد.

SID.ir | تعيين احتمال وقوع تجربي و دوره بازگشت حداقل دما ...

با توجه به نتايج اين بررسي، و با عنايت به سرحدهاي حرارتي مضر و زمان وقوع آنها، توصيه مي گردد كه: اولا: براي احداث باغ هاي جديد بادام، از رقم هاي مناسب، به ويژه رقم هايي …

پاورپوینت روبات - nabproje.rozblog.com

پاورپوینت, نقد, و, بررسی, آثار ,فرانک, گری ،معمار, سبک ,دیکانستراکشن · دانلود, پاورپوينت, بررسي, و, شناخت, آثار, زاها حديد, ... روبات تلگرام چیستان فرزندش.

اثر دماهاي انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زني گرده برخي از ...

سرماي وارده و تغييرات جوي ايجاد شده در چند سال اخير نشان مي دهند كه محصول پسته يكي از محصولات حساس به سرما ي بهاره بوده و احتمال سرمازدگي بالا در چند سال آينده بنا بر تغييرات جوي دور از انتظار نخواهد بود.

محمدصادق طالبی - meybod.ac.ir

• عضوكميته علمی و داوری همايش دانشجويي انرژي – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1385

نممنلمنلي - confnews.um.ac.ir

در اين بررسي, ‌تحمل به سرما در لاينها با ارزيابي قدرت زنده‌ماني بوته‌ها پس از گذراندن سرماي زمستانه و بهاره با شمارش تعداد بوته‌هاي سالم (‌پس از جوانه‌زني و قبل از وقوع سرماي زمستانه ) و از بين رفته (‌پس از سپري شدن يخبندان بهاره ) بررسي شد.

نممنلمنلي - confnews.um.ac.ir

در اين بررسي, ‌تحمل به سرما در لاينها با ارزيابي قدرت زنده‌ماني بوته‌ها پس از گذراندن سرماي زمستانه و بهاره با شمارش تعداد بوته‌هاي سالم (‌پس از جوانه‌زني و قبل از وقوع سرماي زمستانه ) و از بين رفته (‌پس از سپري شدن يخبندان بهاره ) بررسي شد.

پروژه,کاراموزی,مقاله و.....

چاپ و حروفچيني و جزئيات ان ها. 83. ... بررسي يخبندان و سرماي بهاره ... بررسي و تحليل ...

Khorasan Tourism گردشگری خراسان: کاشمر Kashmar

بررسي اين اسامي و شناخت درست آن‌ها، به‌درك صحيح تحوّلات و تطوّرات تاريخي اين ...

:: سایت روزنامه مردم نو , استان زنجان - زنجان , دفتر ...

يده برپايي اين بازارچه خيريه، از فروردين‌ماه شکل گرفت و ... سرماي هوا را ... يخبندان در ...

محمدصادق طالبی - meybod.ac.ir

• عضوكميته علمی و داوری همايش دانشجويي انرژي – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1385

پروفایل - sbu.ac.ir

بيتار, ف. جعفري همبري, "واكاوي همديد موج هاي سرماي بهاره ... بررسي و تحليل ... و يخبندان ...

مقاله در مورد بررسي يخبندان و سرماي بهاره فروردين 83

و در پاره اي از سالها سرما و يخبندان ديررس بهاره صدر در صد محصول را ممكن است در يك ...

پاورپوینت روبات - nabproje.rozblog.com

پاورپوینت, نقد, و, بررسی, آثار ,فرانک, گری ،معمار, سبک ,دیکانستراکشن · دانلود, پاورپوينت, بررسي, و, شناخت, آثار, زاها حديد, ... روبات تلگرام چیستان فرزندش.

SID.ir | تعيين احتمال وقوع تجربي و دوره بازگشت حداقل دما ...

با توجه به نتايج اين بررسي، و با عنايت به سرحدهاي حرارتي مضر و زمان وقوع آنها، توصيه مي گردد كه: اولا: براي احداث باغ هاي جديد بادام، از رقم هاي مناسب، به ويژه رقم هايي …

مقاله در مورد بررسي يخبندان و سرماي بهاره فروردين 83

و در پاره اي از سالها سرما و يخبندان ديررس بهاره صدر در صد محصول را ممكن است در يك ...

عنوان طرح : تعيين تاريخ كشت و ميزان بذر مناسب عدس در شرايط ديم

... معمول بهاره، و نيز بررسي ميزان ... 11 فروردين، 26 فروردين و 10 ... 1381 و 83-1382در ...

جغرافياي طبيعي سقز (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ...

كردستان تحت دو عامل بارز خشكي تابستان و سرماي ... و از فروردين ... يخبندان و ...

جغرافياي طبيعي سقز (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ...

و همچنين وجود اين رودخانه و راه ارتباطي بوكان و كوههاي حاجي‌آباد در شمال،‌روند توسعه شهري را به صورت خطي درآورده است، اما با تنگ‌تر شدن اين معبر از ميزان توسعه آن در اين قسمت از شهر كاسته شده است.

پروژه,کاراموزی,مقاله و.....

بررسي يخبندان و سرماي بهاره فروردين 83. 31. ... بررسي و تحليل كاربري ... تهيه و كاربرد مواد ...

عنوان طرح : تعيين تاريخ كشت و ميزان بذر مناسب عدس در شرايط ديم

... معمول بهاره، و نيز بررسي ميزان ... 11 فروردين، 26 فروردين و 10 ... 1381 و 83-1382در ...

محمدصادق طالبی - meybod.ac.ir

• عضوكميته علمی و داوری همايش دانشجويي انرژي – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1385

دانلود شیپ فایل GIS استان زنجان

سرویس حمام و توالت

آموزش اضافه کردن قابلیت پرداخت و اتصال به درگاه بانک در اندروید

طراحی جت مدل Dassault Rafael B با سالیدورک

تلگرام مارکتینگ

مقاله: بررسي خواص مقدماتي و رفتار فرايندهاي شاخه اي گالتون واتسون

دانلود مجموعه آثار جوزف کنراد

پاورپوینت درباره کنترل عفونت

پروژه کامل کنسرو و خیارشور

سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه